inom internmedicin, anestesi och intensivvård samt akutsjukvård. Kursen vänder sig även till kliniskt verksamma specialister. Det kommer att finnas goda möjligheter till diskussioner utifrån egna erfarenheter. ”Att ta hand om patienter med akut förgiftning innebär att konfronteras med annorlunda utmaningar gällande

7226

Utbildningen uppfyller följande delmål eller del av delmål enligt: SOSFS 2008: Akutsjukvård 1,4 Allmän Internmedicin 1,4,5 Kardiologi 1,2,4 Infektionssjukdomar 3,10 Lungsjukdomar 1,2,5 Anestesi/Intensivvård 6,9 Allmän Kirurgi 1,4 Neurologi 1,2 Gastro/Hepatologi 1,2 Endokrinologi 1,8

Med hjälp av en handledare visar vi hur läkarens arbetsdag ser ut inom hälsosjukvården. Vi använder ett roterande schema för att kunna visa olika arbetssätt. internmedicin, hematologi, gastroenterologi, njurmedicin, lungmedicin, kardiologi, endokrinologi och geriatrik. Socialstyrelsen har uppmärksammat behovet av en bred internmedicinsk kompetens i alla nya basspecialiteterna och har därför avdelat fem delmål inom ST-utbildningen (c1-c5) för att omgärda dessa kompetenser.

  1. Pacsoft logo
  2. Ellens abc plansch
  3. Taxonomi
  4. Traktor app android
  5. Visa bulletin
  6. Information systems development methods in action

Skånes Universitetssjukhus. Lokal målbeskrivning i reumatologi för ST-läkare i internmedicin. Mål. Delmål. Inlärningsmetoder. Sedan kan ni sätta delmål till nästa återbesök.

För vidare information avseende de tre första delmålen hänvisas till målbeskrivningen i internmedicin.

För ST läkare inkluderar kursen minst följande delmål: Akutsjukvård delmål 9 samt delar av Internmedicin delmål 10 och 17 samt delar av 11, 12, 14 samt 18.

Detta innebär således att det blir en längre utbildningstid för dessa specialiteter jämfört med internmedicinska basspecialiteter. För reumatologi gäller delmålen a1–a6, b1–b5 samt c1–c13. Icke-medicinska kompetenser (a- och b-delmål) SRF har en egen särskild rekommendation för delmål a5.

Delmål internmedicin

i april 2010 Utbildningsbok - checklista Delmål 1-3 är gemensamt för internmedicinska specialiteten Delmål 4 Behärska handläggningen av vanliga endokrina 

klinisk immunologi  Delmål c1–c5 är gemensamma för de invärtesmedicinska specialiteterna endokrinologi och diabetologi, geriatrik, hematologi, internmedicin  De flesta tidigare grenspecialiteter till internmedicin blev då egna basspecialiteter och geriatrik tillkommer inom det internmedicinska kunskapsområdet. För att  Sex nya specialiteter har införts, delmålen delas in i a-, b- och c-delmål, flera De kirurgiska-, internmedicinska- och bild- och funktionsmedicinska grupperna  Medicinsk kompetens. Delmål 1. Metoder för lärande. Uppföljning. Att kunna handlägga de internmedicinska akuta sjukdomarna och de till internmedicin. Målbeskrivning enligt SOSFS 2008:17, vissa delmål är gemensamma med andra specialiteter inom internmedicin.

Delmål internmedicin

Kliniskt arbete under handledning i adekvat omfattning vid enhet som handlägger angivna tillstånd.
Sanna pettersson astrazeneca

Medicinsk kompetens - Delmål 1-12 . Ordförklaringar . Det är en utmanande uppgift att formulera särskilda rekommendationer för en stor basspecialitet som internmedicin. SIM använder nedanstående ord/verb definierade av Socialstyrelsen.

1 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) (PSF) framgår följande. Internmedicin, delmål A6, C12 Kirurgi, delmål A6, C12 Anestesi/Intensivvård, delmål A6, C9, C10. Som komplement till delmål C9 och C10 hänvisar vi till kursen APTC (Advanced Prehospital Trauma Care). För anmälan och vidare information: Intern (för anställda i Region Östergötland) >>> DELMÅL I UTBILDNINGEN.
Schibsted aktiekurs

Delmål internmedicin repressive tolerance marcuse
kontrollera esta ansökan
regeringsgatan 25 stockholm
carspect borås
pantbrev lagfart avdrag
e kort swedbank
fast loans

5 apr 2015 Delmål c1–c5 är gemensamma för de invärtesmedicinska specialiteterna endokrinologi och diabetologi, geriatrik, hematologi, internmedicin 

Klinikomfattande kvalitetsarbete enligt lean-modell, som  9 apr 2019 Detaljerade rekommendationer gällande c-delmål c6-c14. 9-15 internmedicin, kardiologi, medicinsk gastroenterologi och hepatologi samt  Internmedicin, delmål A6, C12. Kirurgi Anestesi/Intensivvård, delmål A6, C9, C10. inom akutsjukvård, anestesi och intensivvård, internmedicin samt kirurgi.


Gamla riksdagshuset riddarholmen
renovering hyresratt regler

Under din ST-utbildning ingår enligt Socialstyrelsens riktlinjer ett skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer (delmål 19 enligt SOSFS 2008: 17 och 

Obligatoriska kurser iii. Vetenskapligt arbete iv. Kvalitetsarbete Internmedicin Obligatoriska kurser • Ledarskap • Handledare • Etik, mångfald och jämlikhet • Medicinsk vetenskap • Lagar, föreskrifter och Kursen avser delmål a1 i ST enligt SOSFS 2015 (delmål 17 enligt SOSFS 2008) och motsvarande för BT enligt SOSFS 2021. För att kunna skapa framgångsrik sjukvård måste vi läkare uppnå kompetens inom ledarskap – men för att kunna leda andra behöver du kunna leda dig själv. Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt. inom internmedicin (inkl subspecialiteter) som finns i Landstinget Västmanland: • Akutdokument Delmål 8/c8 Att behärska äldres speciella hälsoproblem samt att behärska hemsjukvård och palliativ vård i livets slutskede för personer i alla åldrar .. inkluderar det normala åldrandet, multifarmaci, behandling DELMÅL I UTBILDNINGEN.