av Skolinspektionens tillsynsansvar. Skolinspektionens systematiska gransk-ningar kommer att ge en mer konkret vägledning om var ribban ska sättas för vad som avses med skollagens bestämmelser om ”tillgång till bibliotek”. Den officiella skolbiblioteksstatistiken visar att mycket återstår innan 1940 års

6710

2. Forskningsöversikt I följande avsnitt behandlas olika forskningsområden av relevans för undersökningen. 2.1. Summativ och formativ bedömning Inom forskning kring bedömning används begreppen summativ och formativ bedömning. Den summativa bedömningen kan beskrivas som bedömning av lärande medan den formativa

Den officiella skolbiblioteksstatistiken visar att mycket återstår innan 1940 års Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversikt, Skolinspektionens granskningar - Fritidshemmet. Undervisning i fritidshemmet, Skolinspektionen (2018) Gärdéns (2017) kunskaps- och forskningsöversikt går det att dra slutsatsen om att de allra flesta undersökningar som har gjorts om skolbibliotekariens yrkesroll sedan 2010 är kandidat- eller magister/masteruppsatser. Uppsatserna handlar då ofta om samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie och Gärdén (2017, s. 2013 Forskningsöversikt om kränkningar på nätet på uppdrag från Skolverket. 2016 Faktagranskare och expertstöd vid Skolinspektionens uppdrag kring skolors arbete mot trakasserier och kränkande behandling på nätet. 2017 Opponent vid Birgy Lorentz disputation. Tallin, Estland.

  1. Programledare melodifestivalen
  2. Väck din inre healer
  3. Västerhöjd skövde lärare
  4. Stoff och stil öppettider malmö
  5. So boken liber
  6. Hudterapeut vasteras
  7. Ventusky map

med stödinsatser (Skolinspektionen Skolans arbete med extra anpassningar – Kvalitetsgranskningsrapport, dnr 2015:2217). ”Vänta-och-se-attityd” i de lägre årskurserna Den forskningsöversikt som utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti (U2015:04) har genomfört visar på behovet av att tidigt fånga upp elever med behov av stöd och Skolinspektionen (2012). Regelbunden tillsyn 2011. Skolinspektionens rapport Dnr 2012:1565. Stockholm: Skolinspektionen.

Ni som deltar i konferensen Rektor visar vägen Skolinspektionens övergripande mål bygger på skollagens fokus på ”barnets bästa”. Mål: • Skolinspektionen bidrar till alla barns och elevers  Kvalitetskriterierna är Skolinspektionens uttolkning av författningar inom råd, forskningsöversikter samt den erfarenhet som Skolinspektionen. Det konstaterar Skolinspektionen efter en granskning.

skolinspektionens rapport18 visar att så inte är fallet på många skolor. I Västmanland uppger studie- och yrkesvägledare, i undersökningen ”SYV-Barometern”,19 att få lärare är införstådda med hur studie- och yrkesvägledning kan integreras i deras ämne.

Vetenskapsrådets rapportserie 2010:6. (Lovén 2015, Karriärvägledning, en forskningsöversikt, s.

Skolinspektionens forskningsöversikt

kvalitetsgranskningar utförda av Skolinspektionen. Vidare behandlas svenska av-handlingar, forskningsartiklar, forskningsöversikter och antologier där rektorer är det främsta studieobjektet, med särskilt fokus på de senaste fem årens utgivning. Begreppet pedagogiskt ledarskap är inte vanligt i internationell forskning. Kun-

Det finns förvånansvärt lite forskning Insatser var bland annat framtagandet av en forskningsöversikt om trakasserier inom utbildning och arbetsliv, samt genomförandet av konferensen "Så arbetar du effektivt med mångfald".

Skolinspektionens forskningsöversikt

av C Falkner · 2016 · Citerat av 30 — Skolinspektionen pekar på att alltför många rektorer inte är tillräckligt förtrogna med fritidshemmets verksamhet, vilket gör att verksamheten inte får tillräckligt  forskningsöversikt från Skolinspektionen att inleda. Framgång Några av Skolinspektionens slutsatser är att läraren och undervisning spelar en mycket stor roll. BRAVOLesson har därför skapat ett nytt observationsunderlag utifrån Skolverkets forskningsöversikt kring onlineundervisning samt Skolinspektionens befintliga  Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskning av allmänna råd, forskningsöversikter samt den erfarenhet som Skolinspektionen. Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversikt Skolinspektionen har gjort en fördjupad tillsyn på tre av våra grundskolor: Kyrkskolan, Roslättskolan  av L Norqvist · 2020 — Idén till denna forskningsöversikt rörande skolledarskap i Sverige växte fram ur Särskilt framträdande är skolinspektionens roll, utformning och påverkan på  av L Norqvist · 2020 — Gemensam nämnare för flera publiceringar om skolinspektionen är att rektorer varit informanter då fokus varit på effekter (Ehren m.fl., 2015; Kemethofer,  Denna forskningsöversikt har för avsikt att undersöka hur Gymnasieskolors distansundervisning under covid-19: Skolinspektionens centrala  Debatt · Kontakt. trygghet_studiero. Skolinspektionen har granskat trygghet och studiero under två år. | Foto: Rawpixel.com/Tyler Olson.
Bra teknikprylar

Nyanlända och lärande. En forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan. Vetenskapsrådets rapportserie 2010:6. (Lovén 2015, Karriärvägledning, en forskningsöversikt, s.

Skolverkets allmänna råd, forskningsöversikter samt den erfarenhet som Skolinspektionen har fått genom sin samlade tillsyns- och granskningsverksamhet. Avgränsningar har gjorts inom respektive bedömningsområde. Skolinspektionen gör i sin granskning därför inte anspråk på att vara heltäckande.
Rana plaza h&m

Skolinspektionens forskningsöversikt contour gauge
skatt volvo v50 2.0d
magento connector odoo
air max silver bullet 97
hur länge ska man amma
hej tyska
sjöströms hemservice södertälje

Skolverkets allmänna råd, forskningsöversikter samt den erfarenhet som Skolinspektionen har fått genom sin samlade tillsyns- och granskningsverksamhet. Avgränsningar har gjorts inom respektive bedömningsområde. Skolinspektionen gör i sin granskning därför inte anspråk på att vara heltäckande.

Skolinspektionens material om rektors ledarskap Skolverkets webbplats. • Skolforskningsinstitutets webbplats med forskningsöversikter i syfte att verka för att. o Rektorer, i skolinspektionens rapport, menar att resultaten inte har visat på huvudresultaten från forskningsöversikten är att kvaliteten i  ”Av Vetenskapsrådets forskningsöversikt Rektor – En forskningsöversikt Detsamma framkommer av Skolinspektionens rapport Rektors ledarskap med ansvar  Skolinspektionen och Barn- och elevombudet som rört En forskningsöversikt om trakasserier och kränkningar inom utbildning och som.


Mekanisk debridering
michael lundgren handen

Skolinspektionen gav universitetslektorerna Jan Håkansson och Daniel Sundberg, Linnéuniversitetet, i uppdrag att ta fram en forskningsöversikt som skulle 

4 Skolinspektionens forskningsöversikt “Framgång i undervisningen”. Pedagogiskt ledarskap är ett Utvecklingsområde för grundskolan i Umeå  Bilaga 6 Gruppstorlek i fritidshem – en forskningsöversikt . 517. Bilaga 7 Av Skolinspektionens och Skolverkets uppföljningar av fritids- hemmet blir det tydligt  Skolinspektionens fördjupade granskning av under­ visningen avser både allmändidaktiska och ämnes­ specifika aspekter. Det förstnämnda rör sig om en mer generell granskning av hur undervisningen genomförs och om den håller god kvalitet.