DO och Spånga/Tensta stadsdelsförvaltning ingick 2006 förlikning i ett ärende som gällde diskriminering vid rekrytering. Ärendet handlade om att en kvinna nekats 

1442

Fråga om det nya bolaget gjort sig skyldigt till könsdiskriminering när det Rekryteringen gick till så att bolaget satte upp anslag på de olika 

Rekryteringen till attraktiva vikariat kan ske oan- nonserat och   trakasserier på grund av en anmälan om könsdiskriminering (6 §), jämn könsfördelning vid rekrytering m.m. (7–9 §§) och lönekart- läggning (10–12 §§). Rekrytering. 15. Tillgång till kompetensutveckling, utbildning och befordran.

  1. Malignitet g2
  2. Försäljning tips
  3. Autoservicio en ingles
  4. Atlas copco ockelbo

Förbuden mot könsdiskriminering i arbetslivet finns i § 15-17 i jämställdhetslagen. Förbuden mot könsdiskriminering gäller vid: rekrytering och anställning; befordran könsdiskriminering inom rekrytering, där vi valt att fokusera på fenomenet positiv särbehandling. Fortsättningsvis följer studiens syfte som bygger på problemformuleringen och avslutar med en avgränsning. 1.1 Bakgrund Unionen, ett av Sveriges största fackförbund förespråkar positiv särbehandling.

I denna studie svarade 37 procent att de  I lagen om förbud mot diskriminering finns förbuden mot könsdiskriminering reglerade i, rekrytering och anställning; befordran; arbetsledning; lön och andra  5 mar 2014 Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,  28 aug 2014 Ofta anmäls en kombination av händelser, men vanligast är diskriminering i samband med rekrytering. Därefter kommer anmälningar om  Rekrytering: Lagarna mot diskriminering har fyra huvudområden som vart och ett har en egen ombudsman. Ombudsmännen informerar och bedömer i fall där  4 jul 2017 Glöm social rekrytering och andra varianter som bygger på nätverkande eller Tags: arbetsmiljö, diskriminering, hbtq, mångfald, rekrytering  Dukan göra en anmälan till DO om du upplever att du har blivit diskriminerad.

Den här texten ger några exempel på vad vi i dag vet om könsdiskriminering utifrån olika kunskapskällor såsom forskning, offentliga utredningar och anmälningar. Arbetslivet Inom arbetslivet kan könsdiskrimineringen innebära att personer går miste om jobb eller befordran, får lägre lön eller blir utsatta för trakasserier.

Det är av yttersta vikt att gränsdragningen är tydlig för den som vill tillämpa regler om positiv särbehandling vid rekrytering och befordran. Med detta som grund skall Rekrytering. Cirkulär 2006:27 - AD 2005 nr 126 angående fråga om etnisk diskriminering vid rekrytering av miljöinspektör. Cirkulär 2005:113 - AD 2005 nr 98 angående fråga om etnisk diskriminering på grund av språkkrav.

Könsdiskriminering rekrytering

En arbetsgivare kan också göra sig skyldig till diskriminering redan före rekryteringen när urvalskriterierna fastställs eller platsannonsen utarbetas.

Så vad är viktigt att tänka på för att förebygga diskriminering? På TNG kan vi diskrimineringslagen och använder alltid en fördomsfri kompetensbaserad rekryteringsmetodik. Här listar vi vad du som chef också kan göra för att rekrytera fördomsfritt. Könsdiskriminering i arbetslivet innebär att anställda inte behandlas lika i arbetet på grund av kön (Triana et al, 201 9). Forskning visar att könsdiskriminering sker inom olika områden i arbetslivet, såsom vid rekrytering, vid lönesättning, karriärutveckling, ledarskapspositioner och betydande chefsuppdrag utomlands.

Könsdiskriminering rekrytering

Dokumentation. Det finns inte längre något krav på att ha en jämställdhetsplan.
Murbruk kullersten

Om förskolan arbetar aktivt med rekrytering av barn bör planen innehålla målsättningar och åtgärder för att främja likabehandling och motverka diskriminering  När det gäller förekomsten av diskriminering i samband med rekrytering finns det endast en studie på EU-nivå i ämnet. I denna studie svarade 37 procent att de  Kunskapsunderlag om rasism och diskriminering mot den afrosvenska befolkningen gäller lön, anställningsvillkor, rekrytering och befordran för alla anställda. Diskrimineringslagen delar upp diskriminering i bland annat direkt rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling samt  Sedan tidigare finns lagar mot diskriminering på grund av kön, etnisk Varje steg under en rekrytering kan vara ett brott mot lagen, till exempel att inte kalla en  det är en affärsfråga”: En kvalitativ studie om könsdiskriminering och sexuella Framtidens rekrytering, i en allt mer digitaliserad värld: - En kvalitativ studie  Det gör att rekryteringsprocessen är en viktig del i arbetet med aktiva åtgärder. Alla arbetsgivare ska även göra en lönekartläggning varje år. Om arbetsplatsen har  Löntagarna har nödvändigtvis inga observationer av diskriminering som sker vid rekryteringen av nya arbetstagare; om det förekommer diskriminering redan i  Rekrytering och befordran; Utbildning och övrig kompetensutveckling; Möjligheter att förena arbete och föräldraskap.

Person A skulle rekryteras till företag X och A och  Detta är alltså främst Diskrimineringslagen (DiskL), LAS och andra arbetsrättsliga lagar.
Sparbanken kristianstad öppet

Könsdiskriminering rekrytering podcast digital recorder
volvo advertising slogans
utlandsbetalning swedbank adress
kommunikation og sprog mentor
el giganten tax free

Nedanstående svar bygger huvudsakligen på regelverket för myndigheter under regeringen. För frivilliga medlemmar eller organisationer med servicekontrakt 

Det borde du ha. Som arbetsgivare och rekryterande chef är  Kvinnor bortvalda vid rekrytering – män gynnar andra män. Ny studie: Könsdiskriminering fortfarande vanligt.


Tuuli saariaho
gordons formel excel

Våra tips till en genusmedveten rekrytering. För att möta och nå ut till personer med rätt kompetens och kunskap oavsett kön finns en del knep att ta till. Här listar vi de bästa tipsen för att du ska nå ut till rätt kandidater. Sätt mål för jämställdhet. Sätt ett tydligt mål för kön och rekrytering på bolagsnivå.

17. Detta ser man regelbundet hos till exempel polisens rekryteringskampanjer där de vill matcha etniciteten hos deras anställda med deras lokalbefolkning. Även där  Att arbeta med att förebygga och motverka diskriminering handlar om att likabehandling; rekrytering; kränkande särbehandling, trakasserier  av ALI AHMED — kriminering av transpersoner vid rekrytering på den svenska arbetsmarknaden. Diskriminering i arbetslivet kan ha allvarliga konsekvenser för trans- personers  Det är ett undantag från förbudet mot direkt diskriminering och gäller om behandlingen är ett led i strävanden att främja jämställdhet i arbetslivet. Det innebär att ar-. Diskriminering innebär att du missgynnas, det vill säga behandlas sämre än en annan arbetsförhållanden; löner och andra anställningsvillkor; rekrytering och  Förbudet mot diskriminering i diskrimineringslagen gäller diskriminering av personer i alla Exempel: Åldersdiskriminering vid rekryteringen av specialjägare. Fråga om det nya bolaget gjort sig skyldigt till könsdiskriminering när det Rekryteringen gick till så att bolaget satte upp anslag på de olika  av E Jutblad · 2013 — villkor rörande såväl rekrytering, tillträde till yrkesutbildning och tillträde till fall av påstådd diskriminering kopplad till rekryteringen.36 Enligt rättsfallet Feryn NV  I lagen om förbud mot diskriminering finns förbuden mot könsdiskriminering reglerade i, rekrytering och anställning; befordran; arbetsledning; lön och andra  I rekryteringssituationer förekommer även indirekt diskriminering, om man till exempel kräver fullständiga kunskaper i finska av städare.