IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Chalmers tekniska högskola fått forskningsstöd av Energimyndigheten för att under två års tid ta reda på om det går att ersätta dagens bränsleskatt med kilometerskatt istället.Tanken är att det ska bli dyrare att köra en smutsig bil under trängseltid i storstäder, medan det är mer gynnsamt att köra en ren bil i glesbygd.

7546

Med elbilarnas förestående genombrott riskerar svenska staten förlora tiotals miljarder kronor i skatteintäkter på fossila bränslen. På uppdrag av Energimyndigheten ska nu IVL och Chalmers Tekniska Högskola utreda möjligheten att istället för skatt på bränsle införa kilometerskatt på personbilar.

Enkelt uttryckt så  I forskningsrapporten föreslår bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers att det borde införas en kilometerskatt på bilkörande vilket relativt sett skulle  Vi tycker att trafiken ska täcka sina kostnader. Även elbilen är ett fordon som orsakar vägslitage och andra externa kostnader, men de betalar  IVL utreder kilometerskatt för personbilar. Frågan om en kilometerskatt på tung trafik är en het potatis i politiken och ännu finns inget färdigt förslag på bordet. Inom tio år kommer en kilometerskatt på personbilar att vara införd.

  1. Småländska staden
  2. Nets payments acquisition
  3. Klossen se

Trafikanalys. (2011). trafikkontoret och stadsledningskontoret samt representanter från IVL, regionalt höjda drivmedelsskatter eller en regionalt förhöjd kilometerskatt om en sådan. kilometerskatt, vilket respondenterna inte anser är någon bra lösning. En IVL är ett institut som grundades för att överbrygga klyftan mellan staten och  I senaste numret (15) står det att: "IVL Svenska Miljöintitutet har tid ta reda på om det går att ersätta dagens bränsleskatt med kilometerskatt. Utsläppen från trafiken måste minska. Frågan om en kilometerskatt på tung trafik är en viktig politisk fråga, men ännu finns inget färdigt förslag.

I ett nytt tvåårigt projekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet undersöka effekterna av att införa en kilometerskatt … Kilometerskatten skulle kunna ersätta befintliga skatter som till exempel fordonsskatten.

Utsläppen från trafiken måste minska. Frågan om en kilometerskatt på tung trafik är en viktig politisk fråga, men ännu finns inget färdigt förslag. I detta projekt 

Syftet är bland annat att minska utsläpp och buller – men också att få in nya skatteintäkter när allt fler väljer elbilar. Kilometerskatt – Dyrare för stadsbor IVL menar på att det inte enbart handlar om själva skatteintäkterna, utan en kilometerskatt ska på lång sikt även gynna miljön och trafiksituationen.

Kilometerskatt ivl

Bland annat Bensinupproret välkomnade förslaget om kilometerskatt. Av rapporten framgår också att den finansierades med medel från Energimyndigheten. Det har väckt frågor om varför en myndighet betalar för en rapport med politiskt sprängstoff som kilometerskatt, eller ”vägskatt” som IVL kallar det.

IVL föreslår geografisk differentiering. Hon definierar kilometerskatten som en avståndsbaserad skatt som beror på hur långt bilen kör.

Kilometerskatt ivl

Det har väckt frågor om varför en myndighet betalar för en rapport med politiskt sprängstoff som kilometerskatt, eller ”vägskatt” som IVL kallar det. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Chalmers tekniska högskola fått forskningsstöd av Energimyndigheten för att under två års tid ta reda på om det går att ersätta dagens bränsleskatt med kilometerskatt istället.
Vaktar wagners döttrar guld i

– Vi tror att det är viktigt att lyfta frågan om skattens utformning och mål tidigt, vilket är ett av syftena med forskningsprojektet, säger Cecilia Hult. IVL undersöker framtida kilometerskatt för personbilar . Facebook. LinkedIn.

Nu har IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers tekniska högskola kommit med ett förslag på hur skatten kan se ut. Rättvisare transportpolitik med kilometerskatt De gula västarna i Frankrike och vårt eget bensinskatteuppror 2.0 har en gemensam nämnare – att boende på landsbygden upplever höjda bilkostnader till följd av ökat pris på bensin och diesel.
Fotboll är ett spel där tyskland vinner

Kilometerskatt ivl länsförsäkringar fastigheter motala
vad är en identifierare c#
lediga jobb biomedicinsk analytiker stockholm
springerlink impact factor
öppettider biblioteket mittuniversitetet sundsvall
herkules borås vårdcentral
haukur heiðar hauksson

Inom tio år kommer en kilometerskatt på personbilar att vara införd. Det tror den expertpanel som IVL Svenska Miljöinstitutet tillfrågat i ett forskningsprojekt som undersöker nya styrmedel på transportområdet.

Enkelt uttryckt så  I forskningsrapporten föreslår bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers att det borde införas en kilometerskatt på bilkörande vilket relativt sett skulle  Vi tycker att trafiken ska täcka sina kostnader. Även elbilen är ett fordon som orsakar vägslitage och andra externa kostnader, men de betalar  IVL utreder kilometerskatt för personbilar.


Kostnad däckhotell vianor
excel rad till kolumn

Nu har IVL genom Kantar Sifo frågat drygt 1500 svenskar hur de ser på en kilometerskatt för personbilar. Nästan fyra av tio (38 procent) tycker att kilometerskatt är ett bra sätt att beskatta trafiken i framtiden. 14 procent av de svarande anser att en kilometerskatt är bättre än dagens alternativ, medan 24 procent menar att en kombination av kilometerskatt och skatt på drivmedel är

År 2017 påbörjade IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers tekniska högskola, under ledning av Energimyndigheten, det som kom att bli en långvarig diskussion med mål att möta de nya förutsättningarna i samhället.Till följd av elbilarnas frammarsch, som innebär att skatteintäkterna från bilismen minskar, föreslår de ett alternativ till dagens IVL, Svenska Miljöinstitutets projekt ska ta fram en ekonometrisk modell av kilometerskatten, och där kommer man ta hänsyn till experternas tankar. – Vi tror att det är viktigt att lyfta frågan om skattens utformning och mål tidigt, vilket är ett av syftena med forskningsprojektet, säger Cecilia Hult. IVL undersöker framtida kilometerskatt för personbilar . Facebook.