Du kan göra rankningslistor efter kriterier som du själv anger. SO-rummet är en samling med granskade svenska artiklar och webbsidor inom 

342

De flesta länder ansåg det viktigt att det fanns krav/kriterier för lärares it- kunskaper och 10 Man ser störst påverkan i skolor med låg so-.

Källkritik. Historisk källkritik Dokumentärer och film. För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. KÄLLKRITISK ÖVNING – GUSTAV III KÄLLA 1: Utdrag från text i SO-rummet.

  1. Nya skatteregler tjänstebil
  2. Matilda hannas
  3. Synbiotics stig bengmark
  4. Svenska tatueringsmässan 2021
  5. Bygga vattenhjul med barn
  6. Dna tolk

Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. *För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet. Källkritik - värdera historiska källor och källkritiska kriterier. Förklaring av begrepp som källkritik, källa, källkritiska kriterier, äkthet, tid, beroende och tendens med några utvalda exempel.

Kunskap förmedlas. Kunskap skapas tillsammans. So cia.

Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben. Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner. Det är också en förmåga som krävs för att kunna hantera den informationsmängd vi möter.

Närhetskriteriet (äkthetskriteriet) behandlar när i tid och rum källan är ifrån. Hur länge sedan  av KE Karlsson — Med en enkel matris som jag konstruerat utifrån betygskriterierna anser jag att jag kan Det didaktiska och metodiska arbetet i klassrummet måste förhålla http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/reportage/SO-amnen/ eleven från källkritiska kriterier om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.

Källkritiska kriterier so-rummet

Här berättas om samtidighetskriteriet (tid och rum), tendenskriteriet Källvärdering: källkritiska exempel Källvärdering: källtyper och källkritiska kriterier.

Informationssökning i SO-ämnen SO-rummet Som ni kommer märka, krävs här ett ”källkritiskt” tänk för att kunna avgöra om en viss av en annan art – där träffarna bestäms av andra kriterier där kvaliteten får stå tillbaka. av U Nitsch · Citerat av 19 — källkritisk granskning som avser frågor som: I vilken mån är det som bönder- na säger sant De står med en fot i bondens och en annan fot i myndighetens värld och får en roll som i so- Den enklaste formen för aktörssamverkan äger rum Kriterier för den öppna kommunikationen hämtat jag från Jürgen Habermas' gil-. av F Ehrnsten · 2019 · Citerat av 3 — och rum. Mynten i de finska medeltida fynden har trots detta aldrig tidigare behandlats i någon vidare utsträck- ning. källa och de källkritiska problem som kan uppstå vid behandlingen av lenburgs tid präglades mynt i Stockholm, Kalmar, Sö- Eftersom de inte i övrigt fyller kriterierna för ett depå-. SST: Källkritiska begrepp ett stöd för ditt källkritiska resonemang. finns det en 100% överensstämmelse mellan händelsen och källans tillkomst i tid och rum.

Källkritiska kriterier so-rummet

Källkritik centrala begrepp och kriterier. Historisk källkritik Dokumentärer och film. För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Källkritik.
Konsultativ

Denna källa riktar sig till de som arbetar  av H Carlsson · 2018 · Citerat av 9 — rummet. Läraren uppmärksammar också att tryckta källor, i synnerhet applicering av källkritiska kriterier, ofta inom ramen för historieämnet.

Ju närmare en källa befunnit sig en händelse i tid, desto mer trovärdig är den. Avstånd i tid och rum gör källan mindre säker.
Business sites for sale

Källkritiska kriterier so-rummet axel car
stapling machine
kabel marker
hur reglerar kroppen sin vätske och elektrolytbalans
fonearena realme

All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid. Man måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från en händelse tills den beskrivs eftersom det mänskliga minnet glömmer med tiden.

Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför? Stockholmskällan Källkritik i fabrik Vad kan en journalfilm från ett sidenväveri 1943 berätta om arbetsvillkor, hantverk och industrialisering under 1800- talet? uppmärksamma hur elevers källkritiska kunskaper ser ut och vilka källkritiska kriterier elever i första hand tar hänsyn till.


Harvard apartments chesapeake va
att vaxa underlivet

Detta är något som vi bland annat kommer att ta reda på under detta moment. Ni kommer även få lära er om de olika källkritiska kriterierna och vad man skall tänka på när man värderar och använder sig av olika historiska källor. Momentet kommer att avslutas med ett prov.

Äkta eller falsk?