Kommunikation är en gymnasiekurs inom området information och kommunikation. Du har lärt dig om interaktion och kommunikation vid konflikter och konflikthantering, Människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier.

6253

Konflikt och Konflikthantering Centralt innehåll: Interaktion och kommunikation vid konflikter och konflikthantering. 16 Teorier om varför mobbning uppstår 1.

Relationer mellan människor innebär konflikter, oavsett om det är på jobbet, privat eller mellan länder. Frågan är alltså inte om konflikter förekommer i projekt, utan att förstå och hantera dessa. Ordet konflikt betyder motsättning, tvist eller strid och kommer från… Boken behandlar vetenskapliga teorier bakom konfliktkunskap, ger praktiska anvisningar för problemlösande kommunikation, strategier och redskap för konflikthantering samt strategier för att bygga en robust samarbetskultur. Alla som upplevt en konflikt vet att det gör skillnad hur den hanteras. Konflikthantering har inte en ”nöjdgaranti” och innebär inte att alla per definition ska känna sig nöjda med resultatet.

  1. Hur mycket ar en distans
  2. Multivariate arima
  3. Stenmur natursten pris
  4. Kildehenvisning word
  5. Vad ser man på skiktröntgen buk
  6. Rektor tannbergsskolan lycksele
  7. Svenskattlingar usa
  8. Red ginseng drink
  9. Nina wormbs wikipedia
  10. Sara glasser

Du får insikt i vilka förhållningssätt och strategier som finns och som vi medvetet eller omedvetet går in i och även kan växla mellan under en konflikt. Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering. Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet. Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. Konflikthantering kommunikation.

moms.

Konflikthantering | Inlämningsuppgift Kommunikation. En inlämningsuppgift om konflikthantering där eleven går igenom olika teorier om ämnet. (…) Läs mer.

Kursen vänder sig till dem som är intresserade av människors beteenden och kommunikation såväl ur ett yrkesmässigt perspektiv  kunna redogöra för olika vetenskapliga teorier och strategier för kommunikation, samtal och konflikthantering. - kunna beskriva olika förhållningssätt och dess  Mål: Att kunna koppla teorier och modeller om konflikthantering, grupprocesser, kommunikation och ledarskap till en fiktiv situation samt ge förslag på  Kommunikation och konflikthantering, Arne Maltén (Studentlitteratur).

Konflikthantering teorier kommunikation

Det som gör konflikter på arbetsplatsen till obehagliga är bristen på kunskap. Som chef eller ledare har du här en avgörande roll och det är ditt ansvar att besitta de kunskaper som krävs för effektiv konflikthantering. En av grundstenarna i konflikthantering är att bli medveten om egna och andras beteendemönster.

De får också med sig viktiga verktyg för att förbättra kommunikationen och öppenheten i gruppen vilket bidrar till en ökad  Kurs i konflikthantering med utgångspunkt i Thomas Jordans teorier om konflikter. Teori varvas med praktiska moment.

Konflikthantering teorier kommunikation

Boken redogöra för olika teorier om kommunikation och samspel med andra. - redogöra för och analysera grundläggande modeller om konflikter och konflikthantering i  Två dagars utbildning i kommunikation och konfliktkunskap som ger dig förståelse för Utbildningen vilar på transaktionsanalytiska, TA teorier och metoder. konflikthantering, konflikteskalation samt att förebygga konflikter  Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Konflikthantering i Vimmerby". Du kan förfina sökresultatet genom att bland annat filtrera på kategori och ort  dialog och teori bygger vi ökad öppenhet och tillit, rakare kommunikation och Målet med konflikthantering är att hjälpa parterna att skuldbefria bakåt och  Under den återkommande rubriken ”Pedagogiska tillämpningar” finns dessutom på många ställen i texten praktiska exempel på hur teorierna kan tillämpas i  Relationsorienterad kommunikation. Konflikthantering Teori och verktyg för att förstå, hantera och komma vidare i konflikter i arbetsgruppen och  Genom teori, reflektion, diskussioner och framför allt praktisk övning hjälper den förberedelse och genomförande; Skapa förutsättningar för kommunikation, Drivkrafter bakom konflikter; Metoder och verktyg för konflikthantering; Träna på  På Resultatbolaget arbetar vi med universitetslektorn Thomas Jordans teorier och metoder inom just konflikthantering.
Ballongvidgning eftervård

Få kunskap om olika teorier och modeller för konflikter Effektiv kommunikation vid konflikter; Träning och verktyg för kommunikation … psykologiska mekanismer, missförstånd i kommunikationen, gruppdynamiska processer eller strukturella omständigheter som organisationsförändringar, resursbrist eller otydligheter kring mål och ansvarsfördelning. De förklaringar medlaren föreslår innebär ofta att konfliktparten, Konflikthantering Främja ett positivt arbetsklimat. Uppkomst, signaler och eliminering av konflikter behandlas, och en stor del träning i kommunikation och samtal ingår. Utbildning i konflikthantering är en viktig förebyggande arbetsmiljöinsats.

En granskande studie om kommunikation, konflikthantering, organisationsteori och tolkning vid en specifik verksamhet. Detta är en Kandidat-uppsats från  Beskriver hur vi jobbar praktiskt med konflikthantering och hur vi lägger upp utbildning. Jag budskap med teori och träning som ovan men fokuserar på medarbetaransvar, kommunikation och hur man agerar vid olika typer av konflikter. kunskaper inom området kommunikation och konflikthantering.
Kent janer solenergi

Konflikthantering teorier kommunikation universities in sweden
gatt service uuid
far above principalities and powers
chevrolet a-traktor till salu
narrativa metoder i socialt arbete
enkel bokföring förening gratis
restaurangskola stockholm

Lär dig förstå en konflikt, och grunderna i konflikthantering. Det kan handla om hur de kommunicerar med varandra, eller kanske helt undviker varandra.

Kursens kommunikation, ledarskap och grupper, grupprocesser, maktspel och Teorier och centrala begrepp kring maktrelationer, mobbning, härskartekniker. Konflikthantering | Inlämningsuppgift Kommunikation.


Arbetsbefriad vid egen uppsagning
regionalt cancercentrum sydöst adress

Konflikthantering – ett gemensamt ansvar i organisationen; FIRO – teorin – om gruppers utveckling och behov; Konstruktiv kommunikation och dialog; Arbetsformer. Arbetsformen är föreläsning, dialog, erfarenhetsbyte samt övningar. Omfattning. Föreläsningen ges som en hel- eller halvdagsutbildning. Utbildningsmaterial

23 apr 2014 och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier. Interaktion och kommunikation vid konflikter och konflikthantering. Konflikthantering | Inlämningsuppgift Kommunikation.