Både manliga och kvinnliga karaktärsdrag behövs i gudsbilden. Det var en omvälvande upptäckt att som ung bibelläsare få upp ögonen för hur Gud beskrivs med kvinnliga egenskaper: ” Som en mor tröstar sitt barn, så skall jag trösta er” (Jes 66:3) eller Jesus till Jerusalem: ” Hur …

6229

Vi söker överlag säljare med typiskt kvinnlig egenskaper - uthålliga, coachande, långsiktiga i kombination med ett par typiska manliga attribut - starkt 

"manliga" egenskaper. Jag har kommit på en del själv men nu har det tagit stopp. Dessa har jag; rapport.indd